O konferencii Psychologické dni

Psychologické dni sú česko-slovenská konferencia, ktorá predstavuje najaktuálnejšie príspevky z rôznych oblastí psychológie. Každý nepárny rok sa Psychologické dni konajú na Slovensku a organizuje ich Slovenská psychologická spoločnosť. Každý párny rok prebiehajú v Čechách pod patronátom Českomoravskej psychologickej spoločnosti.


Psychologické dni 2019

28/10 Zborník konferencie - 37. Psychologický deň - Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti a v starobe (link)

20/10 Program - Psychologické dni (link)
18/10 Organizačné pokyny (link)
18/10 Zmena termínu: 21. 10. 2019
27/08 Pozvánka (link)
27/08 Pokyny pre príspevky do zborníka (link)
28/06 Registrácia (link)

Psychologické dni 2017
20/7 Zborník (link)
07/09 Pokyny pre príspevky do zborníka (link)
01/09 Kniha abstraktov/program konferencie (link)
04/07 Prihlasovanie na PD - predĺžené do konca júla 2017 (pozvánka)
04/02 Pozvánka (link)
12/02 Invitation (link)
29/5 Prihlasovanie k účasti (link)

Psychologické dni 2015
28/8 Program konferencie (.pdf)
30/4 Pozvánka a pokyny pre aktívnych účastníkov (pozvánka vo formáte.docpozvánka vo formáte.pdf)
31/5 Prihlasovanie k účasti na konferencii (link)

Psychologické dni 2013

2/9 Program konferencie a kniha abstraktov (.pdf)
4/4 Pozvánka a pokyny pre aktívnych účastníkov (pozvánka vo formáte .doc, pozvánka vo formáte .pdf)

Psychologické dni 2011

15/8 Program konferencie PD2011  (program vo formáte .doc, program vo formáte .pdf)
12/8 Pozvánka na Valné zhromaždenie SPS - PD2011  (pozvánka vo formáte .doc)
30/11 Pozvánka a pokyny pre aktívnych účastníkov PD2011 (pozvánka vo formáte .doc, pozvánka vo formáte .pdf)
15/12 Call for Papers in English PD2011 (document in .doc, document in .pdf).

Informácie o Psychologických dňoch v Českej republike (párne roky) sú na stránke www.psychologickedny.info.

Kalendár akcií

Kam smeruje psychológia na Slovensku
28.04.2021
Čas:
9:00
Miesto konania:
online
Organizátor:
SPS pri SAV, Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská komora psychológov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie