Psychofórum

Psychofórum je bulletinom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Informuje čitateľov a čitateľky o aktuálnych námetoch a udalostiach z profesného života psychologickej obce. Aktuálny bulletin zasiela spoločnosť v elektronickej podobe bezplatne svojim členom, ktorí zaplatili členský príspevok. Archív od roku 2006 je momentálne prístupný na tejto stránke; aktuálne číslo sa do archívu zaradí s približne polročným odstupom.

Psychofórum vydáva Výbor SPS pri SAV.
Redakčná rada: Mária Bratská, Radoslav Blaho, Ivan Sarmány - Schuller, Gabriela Ručková
Distribúcia: SPS

Vydania Psychofóra na stiahnutie v PDF:

číslo 2014
Číslo 1-2 /2014

2013
Číslo 1-2 /2013

2012
Číslo 1 / 2012
Číslo 2 / 2012

2011
Číslo 1 / 2011
Číslo 2 / 2011

2010
Číslo 1 / 2010
Číslo 2 / 2010

2009
Číslo 1 / 2009

2008
Číslo 1 / 2008
Číslo 2 / 2008

2007
Číslo 1/ 2007
Číslo 2 /2007

2006
Číslo 1 / 2006
Číslo 2 / 2006

Kalendár akcií

Konferencia - O sexualitě a lidských vztazích
"Partnerství a sex v příštích padesáti letech aneb co nás ve vztazích čeká a (ne)mine?"
05. - 07.06.2019
Miesto konania:
Uherské Hradište
Organizátor:
Extima CZ, s.r.o. , Sexuologická společnost ČLS JEP.
Letná škola adlerovskej psychológie, 14. ročník: „Párové poradenstvo“
06. - 09.07.2019
Miesto konania:
Horský hotel Eva, Svätý Jur
Organizátor:
Slovenská Asociácia Individuálnej psychológie
XI. International Society of Critical Health Psychology Conference
15. - 17.07.2019
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:
International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) & Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP)
5TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
14. - 16.11.2019